Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem
_______________________________________________
Dorota Gajewska
sekretariat
18 / 41 46 250
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój
ul.Świdzińskiego 4
www.20wszur.pl [1]
krynica@20wszur.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem Państwa danych osobowych jest 20 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób
kontaktujących się z 20. WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju poprzez centralę
telefoniczną, pocztę elektroniczną lub tradycyjną znajduje się na naszej
stronie internetowej:

https://20wszur.pl/pl/8189/0/informacje-ogolne.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione.
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata / adresatów określonych
wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie
poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie,
ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie
informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest
zakazane.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The information contained in this message may be privileged and
confidential and protected from disclosure. Information included in that
message is addressed only to the addressee/addressees determined above
and is the property of the sender. If you have received this
communication in error, please notify the sender immediately by replying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination,
distribution or copying of this communication to the third parties is
strictly prohibited.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Links:
------
[1] http://www.20wszur.pl

Załączniki

Pobierz list