Poniżej przedstawimy odpowiedzi na pytanie:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

*Szpital bezpośrednio niezatrudnia dietetyka.Dietetyka zatrudniafirma
cateringowa*.

2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

*Nie dotyczy*

3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

*Nie*

4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

*Całodzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta wynosi 21.92
zł brutto*

5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

*W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określonokwotę na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków.Wynosi ona 9zł*

6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

*W umowie zawarto zapisy dotyczące wartości odżywczej i źródła
pochodzenia poszczególnych składników odżywczych, wyeliminowania podaży
żywności modyfikowanej genetycznie, gotowych potraw w tym gotowych
potraw garmażeryjnych, zup w proszku, jajek w proszku, stosowania suszu
warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi, produktów
masłopodobnych, miodu sztucznego ,nisko jakościowych wędlin o dużej
zawartości tłuszczu.Nie określono szczegółowych zapisów dotyczących
podaży dopuszczalnych ilości konserwantów, barwników, dodatków.*

7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

*Na bieżąco w ramach każdej dostawyprowadzone są kontrole w zakresie
temperatury, stanu organoleptycznego, obecności zanieczyszczeń . Wyniki
kontroli są dokumentowane. Nadzór sprawuje Pielęgniarka Naczelna z
udziałem pielęgniarek oddziałowych*.

8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

*Kontrole prowadzone są na bieżąco. Nadzór bezpośredni sprawują
pielęgniarki w oddziałach z udziałem lekarzy oddziału*.

9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

*W umowie firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka*.

10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

*Tak.  Skargi dotyczące żywienia monitoruje pielęgniarka naczelna, a
zatrucia pielęgniarkaepidemiologiczna*.

11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

*Skarg i zatruć nie odnotowano*.

12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

*Tak – szkolenia indywidualne*.

13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

*W wykazie zawartej umowy szpital wskazał 57 rodzajów dietdo
realizacjiŹródła opracowania diet: zalecenia Instytutu Żywności i
Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie*.

14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

*Szpital zapewnia posiłki zgodnie z dietą wskazana przez lekarza*.

15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

*Tak szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańskąna życzenie pacjenta*.

16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?*Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe*.

Z poważaniem

Bożena Andryskowska
Pielęgniarka naczelna

Szpital Pucki Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 13 A
84 – 100 Puck

e-mail:sekretariat@szpitalpuck.pl
www:www.szpitalpuck.pl
tel. 58 / 380-16-61

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000462529, NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229
Kapitał zakładowy 7 041 846,74 PLN

Pobierz list