Szanowni Państwo,

Niniejszym działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie SPZOZ (dalej w skrócie „SPSK Nr 1”)
w odniesieniu do otrzymanego drogą elektroniczną wniosku o udostępnienie
informacji publicznej, po wnikliwej analizie jego treści, wskazuje się
co następuje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Odp.: SPSK Nr 1 zatrudnia 3 dietetyków. Przykładowy zakres obowiązku w
załączeniu.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Odp.: Kwestia zależna od faktycznego obłożenia jednostki. Szpital w
swoich strukturach posiada obecnie 514 łóżek.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Odp.: Dietetycy udzielają porad dietetycznych pacjentom hospitalizowanym
w oddziałach SPSK Nr1 na zlecenie lekarza prowadzącego.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Odp.: Średni dzienny koszt wyżywienia (tj. 3 posiłki dziennie) za
pierwsze półrocze 2019 roku wynosił 20,62 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Odp.: SPSK Nr 1 nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Odp.: Produkty używane do produkcji posiłków w SPSK Nr 1 są świeże,
urozmaicone, kupowane na bieżąco, bezpośrednio od producentów z którymi
Szpital zawarł umowę
w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843).
Szpital wymaga, aby oznakowanie dostarczanych produktów było zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014
roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
(Dz.U. 2015 r., poz. 29 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019 r., poz. 1252 z
późn. zm.).
Szpitalny Dział Żywienia prowadzi kontrolę wartości odżywczej posiłków
dla diety podstawowej na podstawie programu komputerowego „Dietetyk2”.
Ponadto Dział Żywienia podlega okresowym kontrolom przeprowadzanym przez
PPIS w Lublinie w ramach tzw. kontroli sanitarnej tematycznej dotyczącej
oceny żywienia pacjentów szpitala.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odp.: Dział Żywienia opracował Receptury wszystkich potraw sporządzanych
w Kuchni w SPSK Nr1, przy czym każda receptura zawiera:
1.    Rodzaj diety;
2.    Wielkość porcji na 1osobę;
3.    Wartość odżywczą przeliczoną na 1 osobę;
4.    Listę składników wchodzących w skład potrawy w przeliczeniu na 1
osobę;
5.    Sposób przygotowania potrawy;
6.    Sposób wydania potrawy;
7.    Składniki, które mogą powodować alergię.
Przygotowanie posiłków odbywa się pod kontrolą Kierownika Kuchni oraz
Dietetyka.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
Odp.: Dział Żywienia opracował „Minimalną gramaturę poszczególnych
posiłków i produktów” na podstawie, której są wydawane posiłki z Kuchni
Szpitalnej oraz porcjowane bezpośrednio pacjentowi w oddziałach SPSK Nr 1.
Za odpowiednie wyporcjowanie w Kuchni odpowiada osoba przygotowująca
daną potrawę (wg harmonogramu pracy) pod nadzorem Kierownika Kuchni i
Dietetyka.
Za odpowiednie serwowanie posiłku pacjentowi na oddziale odpowiada
personel oddziału.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
Odp.: SPSK Nr 1 nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Odp.: Szpital nie prowadzi odrębnego rejestru skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia. Pacjenci są uprawnieni do
składania skarg i wniosków na zasadach ogólnych.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Odp.: W latach 2017-2018 nie zgłaszano skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia bądź zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Odp.: Szpital nie prowadzi wyodrębnionego rejestru szkoleń z zakresu
zasad prawidłowego żywienia.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/ wiedza
dietetyka/ publikacje naukowe/ źródła internetowe/ wewnętrzne regulacje
szpitala).
Odp.: Dział Żywienia planuje i przygotowuje posiłki dla pacjentów na
podstawie zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia oraz zgodnie z
opracowaną na podstawie w/w zaleceń „Nomenklaturą Diet – Procedura
przygotowywania i podawania specyficznych form żywienia”, tj.:
1. Dieta podstawowa;
2. Dieta łatwo strawna;
3. Dieta bezsolna;
4. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających
wydzielanie soku żołądkowego;
5. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu;
6. Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów;
7. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa;
8. Dieta łatwo strawna bogato białkowa;
9. Dieta bogato resztkowa;
10. Dieta ubogo resztkowa;
11. Dieta papkowata, płynna, sonda, kleikowa;
12. Diety indywidualne, np. ubogo energetyczna, bezglutenowa, bezmleczna
itp.
Przedstawione powyżej diety zostały opracowane zgodnie z następującą
literaturą:
1.    J. Dzieniszewski, L. Szponar, B. Szczygieł, J. Socha, „Podstawy
Naukowe Żywienia w Szpitalach”, wyd. Instytut Żywności i Żywienia,
Warszawa 2001.
2.    H. Ciborowska, A. Rudnicka „ Dietetyka – żywienie zdrowego i
chorego człowieka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
3.    Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – opracowanie
Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2016.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Odp.: Na zgłoszenie oddziału jest wprowadzana dieta indywidualna, jeżeli
w obecnej chwili Dział Żywienia nie dysponuje gamą odpowiednich
produktów dla danej diety, wówczas oddział zgłaszający występuje z
wnioskiem o zakup artykułów zgodnie z „Regulaminem postępowania przy
udzielaniu zamówień publicznych do równowartości 30000 euro”, na
podstawie którego są zamawiane produkty potrzebne do przygotowania
posiłków.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
Odp.: Tak – postępowanie j/w.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Odp.: Kwestią suplementacji zajmuje się Apteka Szpitalna.

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

W dniu 2019-10-15 o 22:56, sprawa-16814@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list