Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 15 października 2019 r.

Z poważaniem

Agnieszka Hołda

Kierownik Działu Organizacji

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w
Wałbrzychu

ul. I. Paderewskiego 10, 58 - 301 Wałbrzych

tel. 74 887 71 76

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital
Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu,

ul. I. P aderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych proszę o
kontakt z Inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 74-88 77 178
lub mailowo: {{ email }}.

Wnioski i zapytania można również składać w sekretariacie Szpitala, tel.: 74
88 77 183, e-mail: {{ email }}

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostepna jest na stronie internetowej
Szpitala https://www.szpital.walbrzych.pl/strony-2/idp_odo.htm oraz na
stronie BiP Szpitala http://www.szpital.walbrzych.pl/bip/

Załączniki

  • zakres_obowiązków_dietetyk.pdf
  • wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej_żywienie_pacjentów_szpital_im....pdf