DZIEŃ DOBRY,
PRZESYŁAM ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ Z DNIA 17.10.2019R.

___________________________________________________________________
Z poważaniem
Mariola Denkiewicz

Sekretariat SPZOZ MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin
tel. +48 91 43 29 503
fax. +48 91 43 29 501
www.spzozmswia.szczecin.pl

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub
zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej
elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić
się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do SP ZOZ MSWiA w
Szczecin ul. Jagielońska 44 w Szczecin.

Załączniki

  • doc11432120191029135324.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz