Szanowni Państwo w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej uprzejmie informuję:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Tak, 45,083 etatów dietetyków tj. 48 osób (przykładowy zakres obowiązków w
załączeniu)

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Około 28

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Tak, każdy pacjent przyjęty na oddział rozmawia z dietetykiem w ciągu
pierwszych 72 godzin od przyjęcia.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

Średnio około 20,80 groszy

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Tak, korzysta. Tzw. "wsad do kotła" nie mniej niż 11 zł

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Tak. przykładowa dokumentacja w załączeniu.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Tak, czynności te wykonuje specjalista ds. żywienia (kontrole okresowe i
interwencyjne, zwykle kilka razy w tygodniu) oraz panie dietetyczki (nadzór
bieżący nad dostawą posiłku).

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Tak, czynności te wykonują dietetyczki, lekarze, pielęgniarki.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Tak - co najmniej 3 o ustalonych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Tak.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiednio 3 i 4. Zatruć nie stwierdzono.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Tak.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

Wszystkie powyższe źródła.

Dla wybranych diet Szpital umieścił materiały szkoleniowe na stronie
internetowej - dostęp dla pacjentów
https://su.krakow.pl/dietetyczny-plan-na-zdrowie-nowa-akcja-edukacyjna-szpit
ala-uniwersyteckiego-w-krakowie

https://su.krakow.pl/o-k-kliniki-chorob-metabolicznych-krakow/materialy-do-p
obrania

https://su.krakow.pl/komitet-ds-leczenia-zywieniowego.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Taka sytuacja nie wystąpiła. W sytuacji nadzwyczajnej Wykonawca usługi
żywienia dostarcza zgodnie z umową produkty umożliwiające dietetykowi
przygotowanie posiłku odpowiedniego d potrzeb chorego.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Tak

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Zależnie od zleceń lekarza.

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Szpital
Uniwersytecki w Krakowie

ul.
Kopernika 36

31-501
Kraków

KRS:
0000024155

Osoba która wytworzyła informację: Jarosław Surowiec, Renata Galska,
Agnieszka Węgrzyn

Osoba która udostępniła informację: radca prawny Natalia Hanasiewicz

Załączniki

Pobierz list