Dzień dobry

w załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na pytania zadane w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Anna Roszczyńska-Kapusta
Dział Organizacji i Nadzoru

Załączniki

Pobierz list