Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt 1c ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1429) SP ZOZ MSWiA z W-M CO w
Olsztynie udostępnia Państwu informacje zgodnie z przesłaną listą i
odrębnymi załącznikami.

Z upoważnienia

--
Z poważaniem
Beata Siwik

Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. 89 539 80 15

Załączniki

Pobierz list