100PX-~1 Urząd Gminy Irządze

Irządze nr 124
tel.(034)3543009

42-446 Irządze
fax.(034)3543110

NIP 577-16-83-301
<mailto:urzad@irzadze.pl> urzad@irzadze.pl

Regon 000991249
<http://www.irzadze.pl> www.irzadze.pl

Irządze dnia 01.03.2017r.

Org.SKA.1431.1.2017


Stowarzyszenie


Sieć Obywatelska


sprawa-1979@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21 lutego 2017r. w przedmiocie wskazania liczby wniosków otrzymanych przez
urząd o informację publiczną informuję , iż :

ad. 1 - 20

ad. 2 - 18

ad. 3 - 19

ad.5-6 odpowiednio skany spisu spraw dotyczące powyższych informacji.


Krzysztof Kawałek


Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list