Rokiciny, 6 marca 2017r.

ROR.1431.11.2017
Witam, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Gmina Rokiciny działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.) udziela Państwu następującej informacji:
1. ilość wniosków o informację publiczną z 2014r. - 47
2. ilość wniosków o informację publiczną z 2015r. - 54
3. ilość wniosków o informację publiczną z 2016r. - 53.
W załączeniu rejestr wniosków z 2014r., 2015r. oraz 2016r.
Bożena Bykowska
Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list