W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej podaję dane dot. liczby wniosków o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Krzanowicach:
Rok 2014 - 0
Rok 2015 - 15
Rok 2016 - 34
W załącznikach rejestr wniosków z poszczególnych lat.

Z poważaniem
Rita Serafin - Sekretarz Gminy Krzanowice

--
Rita Serafin

Urząd Miejski w Krzanowicach
ul. 15 Grudnia 5
47-470 Krzanowice

Załączniki

Pobierz list