W poprzedniej wiadomości nie załączyły się pliki zatem ponawiam wysyłkę załączników

Z poważaniem
Julia Grygny
Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji

UG Ujsoły

Załączniki

Pobierz list