Dzień dobry
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Marzena Kostusik
Starszy inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
tel. 083 343 63 14 wew. 502, fax. 342 08 80 wew. 505

Informacja zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla osoby lub jednostki, do której jest adresowana. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Państwo są wskazanym odbiorcą, nie można kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. W przypadku otrzymania tej transmisji przez pomyłkę, proszę powiadomić nadawcę za pomocą e-maila zwrotnego i usunąć tę transmisję (wraz z załącznikami) z Państwa systemu.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej.

Załączniki

Pobierz list