W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam informacje:
Odp. 1 - 15
Odp. 2 - 17
Odp. 3 - 17
Odp 4, 5, 6
Plik w załączniku

Z poważaniem
Mariusz Łopuszyński
UG Żmudź

Załączniki

Pobierz list