Szanowni Państwo przesyłamy odpowiedzi na przysłane pytania.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Karwicka

Naczelna Pielęgniarka

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologiii Rehabilitacji
im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

Centrala tel. +48 22 6709280

Załączniki

  • N._Dietetyk_zak._obowiązków.docx
  • Ad_1.odt
  • Zał._1.pdf