Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 kwietnia 2019 roku, dotyczące wniosku o przedstawienie informacji publicznej, informuję iż:

Urząd Gminy w Wilkowicach oraz podległe mu jednostki organizacyjne prowadzą swoje strony internetowe:

- Urząd Gminy w Wilkowicach –www.wilkowice.pl

- Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” – www.gok.wilkowice.pl

- Gminna Biblioteka Publiczna – www.biblioteka-wilkowice.pl

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – www.gosir.wilkowice.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – www.gops.wilkowice.pl

- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – www.zosip.wilkowice.pl

Ponadto, Urząd Gminy w Wilkowicach wydaje w cyklu miesięcznym bezpłatną gazetę gminną – „Głos Gminy Wilkowice”.

Gazeta „Głos Gminy Wilkowice” jest zarejestrowana w sądzie, pod numerem ISSN 1897-3566.

Internetowe wydania gazety „Głos Gminy Wilkowice” dostępne są pod adresem: http://wilkowice.pl/p/g%C5%82os%20gminy%20wilkowice.

W załączniku do niniejszej wiadomości załączam ostatnie pięć numerów, tj.: Rok XII nr 12 (143) Grudzień 2018 r., Rok XIII nr 13 (144) Styczeń 2019 r., Rok XIII nr 14 (145) Luty 2019 r., Rok XIII nr 15 (146) Marzec 2019 r., Rok XIII nr 16 (147) Kwiecień 2019 r., gazety gminnej „Głos Gminy Wilkowice” w formacie PDF.

Poza wymienionymi stronami internetowymi oraz gazetą „Głos Gminy Wilkowice” w Urzędzie Gminy w Wilkowicach ani w podległe mu jednostkach organizacyjnych nie są prowadzą innego rodzaju media.

Wydatki Urzędu Gminy Wilkowice na promocję oraz ogłoszenia wyniosły w kolejnych latach:

- w roku 2015: wydatki na promocję gminy: 65 172, 39 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 23 609,85 zł,

- w roku 2016: wydatki na promocję gminy: 99 926, 75 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 6 027,00 zł,

- w roku 2017: wydatki na promocję gminy: 96 030, 39 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 9 655, 50 zł,

- w roku 2018: wydatki na promocję gminy: 99364, 36 zł, wydatki na ogłoszenia w prasie: 0 zł,

Z poważaniem,

Sebastian Snaczke

Urząd Gminy w Wilkowicach

Załączniki

Pobierz list