Witam, w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informacje dotyczące prowadzonych mediów przez Gminę Smołdzino. W załączniku przesyłam 5 nr kuriera oraz Turystyczny Przewodnik po Gminie Smołdzino.

1. Urząd Gminy Smołdzino prowadzi czasopismo społeczno-kulturalne wydawane na terenie Gminy Smołdzino „Kurier Smołdziński”, oraz wydawany raz w roku „Turystyczny Przewodnik po Gminie Smołdzino”

2. Kwartalnik w wersji papierowej i elektronicznej. Spełnia zadania podobne do obecnej polskiej prasy. Każdy numer Kuriera Smołdzińskiego jest lekcją oświaty obywatelskiej. Dlatego wśród zasadniczych funkcji Czasopisma wymieniamy następujące funkcje: informacyjno-poznawczą, edukacyj­ną, motywacyjną, integracyjną, patriotyczną.

Z każdym kolejnym wydaniem kształtował się także specyficzny profil zawartości materiałów prasowych oraz formowały się właściwe przekazom regionalistycznym sposo­by narracji, w tym podziały zawartości na odpowiednie działy i rubryki oraz typy materiału dziennikarskiego zarówno o informacyjnym, jak i publicystycznym charakterze.

3. Czasopismo Kurier Smołdziński dostępny jest w internecie – link http://smoldzino.com.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Kurier Smołdziński

4. Czasopismo Kurier Smołdziński oraz Turystyczny Przewodnik po Gminie Smołdzino są zarejestrowane w sądzie.

5. Kwartalnik ma swój numer ISSN (2545-188X) i jest archiwizowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

6.. W latach 2015 i 2016 nie był prowadzony wydruk Kuriera i Przewodnika, pierwszy kurier został wydany w 2017 r. a przewodnik w 2018 r.

Wydatki gminy w latach 2017 i 2018 r. to kwota 47 631,09 zł łącznie z opracowaniem, wydrukiem oraz wynagrodzeniem

Pozdrawiam

Anna Kos

Urząd Gminy Smołdzino

Załączniki

Pobierz list