W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dna 08 lipca 2019 roku informuję:

1.. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu redaguje wydawnictwo "BIM" Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów (wydawca: Rada Gminy Mykanów) zarejestrowane
w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych - symbol nadany przez Bibliotekę Narodową: ISSN 1506-8099 (Narodowy Ośrodek ISSN).

W załączeniu 5 numerów BIP w formacie PDF.

2.. BIM dostępny jest w internecie na następujących stronach:
http: //gokmykanow.pl
http://mykanow.pl/
https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Mykanowie-116643715042790/

3.. GOKiS prowadzi internetowy kanał telewizyjny MykaNEWS dostępny na następujących stronach

a.. https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Mykanowie-116643715042790/

b.. https://www.youtube.com/channel/UC0vlamJQ3ddteu8WuVAmkrw

c.. http://gokmykanow.pl/

4. W zakesie wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane nie prowadzimy wyodrębnionej ewidencji w tym zakresie. Wydatki na promocję ujmowane są w Dziale 750 Rozdział 75075 opisanym w sprawozdaniu z wykonania budżetu zamieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów. http://www.mykanow.4bip.pl/
zakładka: Prawo lokalne/Budżet/Rok/Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy.

Załączniki

Pobierz list