- W Urzędzie Gminy w Makowie wydawana jest gazeta "Wieści z Gminy"

- gazeta

- zawsze aktualne wydanie gazety
https://gminamakow.info/images/PDF/Wiesci_12_2018.pdf

- gazeta nie jest zarejestrowana w sądzie. Ma nadany numer ISSN 1232-7611

- W naszej gazecie nie udostępniamy stron w celach na ogłoszenia płatne.
Gazeta ma charakter informacyjny.

Wójt Gminy Maków

Jerzy Stankiewicz

Urząd Gminy w Makowie

ul.Główna 12

96-124 Maków

46 831 20 17

www.gminamakow.info

Załączniki