PO-061-212/19

Szanowni Państwo,

w wyniku otrzymanego komunikatu o zapełnieniu Państwa skrzynki pocztowej, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam ponownie pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Z poważaniem

Grażyna Socha
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
tel. (71) 798-77-43
faks: (71) 798-77-52

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.wroclaw.sa.gov.pl, w zakładce RODO oraz w budynku Sądu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

Your personal data is processed by Court of Appeal in Wroclaw in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and, accordingly, polish Act of 14th December 2018 on the protection of personal data processed with regard to crime prevention and combating. Full information about personal data processing (in Polish language) is available on the website www.wroclaw.sa.gov.pl in tab "RODO" or in the building of the Court.

________________________________
Od: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail22.zenbox.pl>
Wysłane: 31 października 2019 14:46
Do: sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: Nie można dostarczyć: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się:

sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Skrzynka pocztowa adresata jest pełna i nie może w tej chwili przyjmować wiadomości. Spróbuj wysłać wiadomość później lub skontaktuj się bezpośrednio z adresatem.

Wiadomość została odrzucona przez tę organizację: mail22.zenbox.pl.

Informacje diagnostyczne dla administratorów:

Serwer generujący: mail22.zenbox.pl

sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl
mail22.zenbox.pl
Remote Server returned '<mail22.zenbox.pl #5.2.2 smtp; 552 5.2.2 <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Quota exceeded (mailbox for user is full)>'

Oryginalne nagłówki wiadomości:

Return-Path: <grazyna.socha@wroclaw.sa.gov.pl>
Received: from mail22.zenbox.pl (localhost [127.0.0.1])
by mail22.zenbox.pl (Postfix) with ESMTP id B39FB21CF359
for <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:30 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail22.zenbox.pl
Authentication-Results: mail22.zenbox.pl (amavisd-new);
dkim=pass (1024-bit key) header.d=wroclaw.sa.gov.pl
Received: from mail22.zenbox.pl ([127.0.0.1])
by mail22.zenbox.pl (mail22.zenbox.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id BEk8ZKD8sbpu for <main4@fedrowanie.siecobywatelska.pl>;
Thu, 31 Oct 2019 14:46:29 +0100 (CET)
Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (mail.wroclaw.sa.gov.pl [185.49.28.167])
by mail22.zenbox.pl (Postfix) with ESMTPS id C3EAB218C7A0
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:28 +0100 (CET)
Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (unknown [127.0.0.1])
by SBP (Postfix) with ESMTP id 0A35D380B5
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:28 +0100 (CET)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=wroclaw.sa.gov.pl;
s=982520652302454; t=1572529588;
bh=tFBURoRPYc383A5KSrFhVuU9t14fkJz4zeG4BHCUGWA=;
h=From:To:Subject:Date:Message-ID:References:In-Reply-To;
b=Oq2u75/p7qkh5+JFvPiPHXm22d36rZk4KfVAEqh8tQicPhB6FFYLYlfH7Lx6/P/1B
neQdr9TcZl87xduekZa3LOiMU04oiqk6c/qdt2EiAYZvynERQtV/nWkzEqekUHWU6y
RWvPu7XBpcyc0DOgy4F5Hih7wOKunmLKBjKx4XyM=
Received: from mail.wroclaw.sa.gov.pl (unknown [127.0.0.1])
by SBP (Postfix) with ESMTP id B5C16380AF
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:27 +0100 (CET)
X-IMSS-DMARC-Authentication-Results: spf=fail (sender IP address:10.11.224.150) smtp.mailfrom=wroclaw.sa.gov.pl; dkim=fail(no signature) header.d=none; dmarc=fail policy=none action=none header.from=wroclaw.sa.gov.pl
Received: from SWREX10.ad.ms.gov.pl (unknown [10.11.224.150])
by mail.wroclaw.sa.gov.pl (Postfix) with ESMTPS
for <sprawa-14198@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Thu, 31 Oct 2019 14:46:27 +0100 (CET)
Received: from SWREX04.ad.ms.gov.pl (10.11.224.144) by SWREX10.ad.ms.gov.pl
(10.11.224.150) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1473.3; Thu, 31 Oct
2019 14:46:10 +0100
Received: from SWREX04.ad.ms.gov.pl ([fe80::f9fc:46b7:6c00:914e]) by
SWREX04.ad.ms.gov.pl ([fe80::f9fc:46b7:6c00:914e%17]) with mapi id
15.00.1473.005; Thu, 31 Oct 2019 14:46:10 +0100

Załączniki

Pobierz list