Dzień dobry,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2019 r. ws. udostępnienia informacji,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Publicznym
poniżej udziela informacji:
ad. 1 - Szpital zatrudnia 1 dietetyka na dzień dzisiejszy, od 24
listopada - będzie zatrudnionych 2 dietetyków.
Zakres obowiązków:
- planowanie i uzgadnianie diet stosowanych w różnych stanach
chorobowych,
- współpraca z pielęgniarkami oddziałowymi i zespołami terapeutycznymi
oddziałów szpitalnych w zakresie żywienia pacjentów,
- nadzór nad gramaturą dostarczanych pacjentom posiłków,
- kontrola jakości dostarczanych pacjentom posiłków,
- nadzór nad transportem posiłków i stanem pojemników transportowanych
na oddziały szpitalne,
- składanie zapotrzebowań na produkty żywnościowe,
- nadzór nad właściwą jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym serwowanych
potraw,
- znajomość obowiązujących przepisów, rozporządzeń

ad. 2 - Na 1 dietetyka obecnie przypada około 90 - 120 pacjentów (zależy
od obłożenia łóżek szpitalnych), od 24 listopada - będzie przypadało na
1 dietetyka 45 - 60 pacjentów.
ad. 3 - W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetycznej.
ad. 4 - Obliczana dzienna stawka żywieniowa jest na podstawie wsadu do
kotła - około 6 zł.
ad. 5 - Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej,
ponieważ w szpitalu funkcjonuje kuchnia centralna.
ad. 6 - Dietetyk liczy jedynie wartość kaloryczną przygotowywanych
posiłków.
ad. 7 - Za kontrole jakości posiłków odpowiada dietetyk, który
kontroluje jakość posiłków co najmniej 1 x na tydzień.
ad. 8 - Dietetyk kontroluje ilość pokarmu, którą pacjent dostaje. Ów
kontroli dokonuje się 1 raz w miesiącu.
ad. 9 - Nie dotyczy.
ad. 10 - Tak, w szpitalu istnieje procedura składania skarg.
ad. 11 - Nie odnotowano żadnych skarg zw. z niewłaściwym żywieniem czy
zatruciem w wymienionym okresie czasu.
ad. 12 - Lekarze nie przechodzili szkolenia.
ad. 13 - Liczba diet stosowanych w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - 12,
tj.: podstawowa, lekkostrawna, bezmleczna, z ograniczeniem
łatwoprzyswajalnych węglowodanów, niskotłuszczowa, z ograniczeniem
substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, bezglutenowa,
bogatobiałkowa, niskobiałkowa, niskoresztkowa, o zmiennej konsystencji
(przecierana, przecierana wzmocniona, kleik), ubogoenergetyczna.
Źródło: wiedza dietetyka oraz "Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego
człowieka", H. Ciborowska, A. Rudnicka, Wyd. PZWL, Warszawa 2017.
ad. 14 - nie dotyczy (szpital zapewnia zlecone diety przez lekarza).
ad. 15 - Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską.

Z poważaniem,
Katarzyna Kieczka-Radzikowska

--
dr Katarzyna Kieczka-Radzikowska

Kierownik
Działu Metodyczno - Organizacyjnego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim