Przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w mailu z 15.10.2019r.

Z poważaniem,
Małgorzata Goworek
Dyrektor ds. pielęgniarstwa

Załączniki

Pobierz list