W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w e-mailu.
Z poważaniem
Agnieszka Lasowa

Pobierz list