Dzień Dobry.

Odpowiadając na Państwa wniosek w załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi.

Z poważaniem
Marzena Kozak
Asystent Zarządu
Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Malborku

Załączniki

Pobierz list