Dzień Dobry,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem

--
Justyna Florian
Kierownik ds. inwestycyjnych/Specjalista zamówień publicznych
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór
tel. 74 8450 124, 74 8450 125 wew. 34

Administratorem danych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych
od Alkoholu w Czarnym Borze. Więcej informacji na stronie internetowej
www.zlo.czarnybor.pl w zakładce Ochrona Danych/RODO oraz w siedzibie na tablicy informacyjnej.

Załączniki

Pobierz list