Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
który wpłynął do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie w dniu 15.10.2019 r. w
załączeniu przesyłam odpowiedź na w/w wniosek.

--
Katarzyna Komarska
Dział Organizacyjno-Prawny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie
tel. 81 537-42-72

Załączniki

Pobierz list