Szanowni Państwo

W nawiązaniu do maila z dnia 17.10.2019 r. w sprawie o udzielania
informacji publicznej przekazujemy żądane informacje poniżej.

*1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.*

Szpital zatrudnia dietetyków. W załączeniu scan zakresu obowiązków.

*2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*

W Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. średnio na
jednego dietetyka przypada 60 pacjentów.

*3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?*

W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka.
Pacjenci są o tej możliwościinformowani na oddziałach przez personel
medyczny.

*4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*

Całościowa stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta w Centrum
Pediatrii wynosi 17,26 zł brutto: śniadanie 5,17 zł, obiad 8,63zł,
kolacja 3,46zł.

*5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?*

Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W podpisanej
umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników
użytych do przygotowania składników.

*6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.*

Szpital w umowie przetargowej uwzględnił zapis o kaloryczności dziennej
dla pacjenta obejmuje on: śniadanie, obiad, kolację. Posiłki mają być
zgodnie z zaleceniami dietetycznymi żywienia dziecizgodnie z Instytutem
Żywności i Żywienia. Firma cateringowa powinna wykonać posiłki z
naturalnych produktów zabrania się używania produktów gotowych kostek
rosołowych, sosów w proszku i dań instant i tp. Wędliny mają być
wysokiej jakości nie zawierać dodatków skrobi i soji. Dostarczane masło
dla dzieci musi zawierać co najmniej 80% tłuszczu zwierzęcego.

*7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?*

W szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanym pacjentom. Kontrole
wykonywane są codziennie pod względem wyglądu, zapachu, smaku i
temperatury potraw. Kontrole przeprowadza Dietetyk Szpitala i
Pielęgniarki Oddziałowe.

*8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?*

Na podstawie jadłospisów i gramatury pacjent powinien spożywać
odpowiednią ilość pokarmów. Jadłospisy są codziennie weryfikowane przez
dietetyków szpitala. Wszelkie wątpliwości przesyłane na bieżąco do firmy
cateringowej.

*9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?*

W umowie z firma zewnętrzną został zawarty wymóg zatrudnienia dietetyka.

*10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?*

W szpitalu istnieje forma zgłaszania skarg dotycząca nie właściwego
żywienia- dietetyk szpitala zatrucia- pielęgniarka epidemiologiczna.

*11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.*

Skargi dotyczące niewłaściwego żywienia są na bieżąco przekazywane do
firmy cateringowej. Odnośnie zatruć w szpitalu nie posiadamy takich
informacji.

*12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?*

Tak

*13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*

Centrum Pediatrii prowadzi średnio 22 diety, stosowane przez szpital dla
pacjentów; dieta podstawowa, dieta lekkostrawna, dieta wątrobowa, dieta
cukrzycowa, dieta trzustkowa, dieta bogatobiałkowa, dieta ubogobiałkowa,
dieta bezglutenowa, dieta bogatoresztkowa, dieta bezmleczna, dieta bez
fruktozy, dieta bez mięsna, dieta wegańska, dieta chlorofilowa, dieta
ubogopurynowa, dieta papkowata, dieta 1500kcal, dieta 1000kcal, dieta
normalna wysokokaloryczna (5 posiłkowa), dieta lekkostrawna
wysokokaloryczna(5 posiłkowa) Diety zlecane są przez lekarza, natomiast
opracowywane przez przez dietetyka w oparciu o publikacje naukowe.

*14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*

Szpital w dokumentacji przetargowej zawarł wykaz diet, które kontrahent
- firma cateringowa musi zapewnić pacjentom szpitala (np. dieta
bezglutenowa- produkty bezglutenowe).

*15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?*

Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegetariańską i dietę wegańską.

*16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?*

Szpital stosuje dietę wysokobiałkową, np. chirurgia - gojenie ran po
oparzeniach, dieta wysokokaloryczna a np. psychiatria - dieta przy
anoreksji. Prowadzone są również diety o podwyższonej ilości
kalorii3000kcal.

Z poważaniem
Magdalena Kaczmarzyk
Biuro Zarządu

*Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II*
ul. G. Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec
tel. 32 720 77 07

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Thu, 17 Oct 2019 08:22:46 -0000
Nadawca: sprawa-16989@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16989@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@centrum-pediatrii.com.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-16989@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Załączniki

Pobierz list