---------- Forwarded message ---------
Od: <w.andrzejewski@mczp-lodz.pl>
Date: pon., 4 lis 2019 o 09:07
Subject: Wniosek o informację publiczną
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

Dzień dobry

Zgodnie z Państwa prośbą Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej
im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi odpowiada na kolejne pytania:

1. Nie zatrudniamy dietetyka
2. Nie dotyczy
3. Nie ma możliwości uzyskania porady dietetyka
4. 11,40 zł + 8%vAT = 12,31
5. Tak korzystamy z usług firmy cateringowej. W umowie nie ma zapisu
określającego minimalną kwotę przeznaczoną na zakup składników do
przygotowania posiłków
6. Nie posiadamy takiej dokumentacji regulującej jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków
7. Jakość posiłków jest codziennie kontrolowana przez dyżurną
pielęgniarkę. Nie ma wyznaczonej osoby (stanowiska) odpowiadającej za takie
kontrole
8. Nie kontrolujemy ile pacjent spożywa pokarmu. Nasi pacjenci nie
wymagają kontroli odnośnie ilości spożywanego pokarmu.
9. W umowie z firmą cateringową nie ma wymogu zatrudnienia dietetyka
10. Nie mamy takiej procedury. Wszelkie uwagi dot. żywienia są zgłaszane
dyżurującej pielęgniarce
11. Nie było takich skarg
12. Nie lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu żywienia chorych.
13. 1 lub 2 diety cukrzycowe w skali miesiąca. Dietę opracowuje firma
cateringowa wg własnych regulacji
14. Nie mieliśmy dotychczas takiego problemu.
15. Tak jeśli taką dietę zapewni firma cateringowa. Z takim przypadkiem
nie mieliśmy na razie do czynienia
16. Nie zapewniamy pacjentom doustnych suplementów pokarmowych

Wojciech Andrzejewski

Główny Specjalista ds. Zaopatrzenia Gospodarczego

e-mail: w.andrzejewski@mczp-lodz.pl

tel. kom.: 694 411 962

tel.: 42 674 86 94 wew. 26

[image: logo_podpis]

Pobierz list