Ponawiam swój wniosek z dn. 23.10.2019 o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Czerniewice. Wasza odpowiedź z dn. 08.11.2019 jest nie na temat.

Pobierz list