To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 22-11-2019 12:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22-11-2019 12:30