Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, uprzejmie
informuję, że do Urzędu Miasta Biała Podlaska wpłynęły wnioski o
udostepnienie informacji publicznej:

1. 2014 r. - 36,

2. 2015 r. - 86,

3. 2016 r. - 87.

W załączeniu przesyłam rejestry wniosków wpływających w poszczególnych
latach (w Urzędzie rejestry prowadzą poszczególne komórki organizacyjne).

Z poważaniem

Andrzej Kucaba

Sekretarz Miasta

Wydział Organizacyjny i Kadr

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

telefon: 83 341 61 03

83 343 66 92 w. 103

email: andrzej.kucaba@bialapodlaska.pl

www.bialapodlaska.pl

Załączniki

Pobierz list