To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro_podawcze@gostyn.sr.gov.pl> o 22.11.2019 14:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22.11.2019 15:07