A-0142-61/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu z 25 listopada br. wraz z danymi statystycznymi.

Z poważaniem

------------------------------------------------

Ilona Stachowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Tel. 61-46-82-504

Załączniki

Pobierz list