W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji na podstawie art. 2
ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) uprzejmie
informuję, że

1. Liczba wniosków o informację publiczną w 2014 roku wynosi: 21 wniosków.

2. Liczba wniosków o informację publiczną w 2015 roku wynosi: 50 wniosków.

3. Liczba wniosków o informację publiczną w 2016 roku wynosi: 55 wniosków.

Ewidencja wniosków prowadzona jest w formie elektronicznej w systemie
el-Dok w głównym sekretariacie Urzędu Miejskiego. W załączeniu wydruk z
systemu el-Dok. Ewa Ochap, Asystent Burmistrza Ryk

W dniu 21.02.2017 o 20:34, sprawa-633@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list