Urząd Miejski w Zwoleniu uprzejmie informuje, iż nie dochowa terminu
udostępnienia spisu wniosków o informację publiczną z uwagi na
dokonywanie aktualizacji ewidencji ich wpływu.

W związku z tym prosimy o przedłużenie terminu do 15.03.2017 r.

Sekretarz Urzędu Miejskiego w Zwoleniu
Jan Nowakowski

W dniu 2017-02-21 o 22:07, sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list