Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję:
Liczba wniosków o informację publiczną:

2014 - 38

2015 - 23

2016 - 25

2. w załączeniu przesyłam skany spisów spraw z referatów,

do których wnioski o udostępnienie informacji były dekretowane.

--------
Z poważaniem
Izabela Szymańska
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr
tel.: 29 644 29 89
e-mail: <mailto:admin@malkiniagorna.pl> iszymanska@malkiniagorna.pl

Urząd Gminy
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
tel.: 29 644 80 00
fax: 29 74 55 118
<http://www.malkiniagorna.pl/> http://www.malkiniagorna.pl
e-mail: <mailto:poczta@malkiniagorna.pl> poczta@malkiniagorna.pl

Załączniki

Pobierz list