To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-11-26 19:23

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list