To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-11-26 19:06

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list