To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: info@ginmedicus.com
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-11-26 20:45

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list