Dzień dobry,
poprzednio wysłana ankieta do nas nie dotarła, otrzymaliśmy ją dopiero w
dniu dzisiejszym.
W załączeniu wypełniona ankieta oraz wymagane dokumenty

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

--
pozdrawiam / best regards
Małgorzata Maciąg

Specjalista Ds. Zapewnienia Jakości - Pielęgniarka Endoskopowa / Quality
Specialist -Endoscopic Nurse

Jakości /

phone: mobile: e-mail: malgorzata.maciag@tzmo-global.com[image: [TZMO]]
<http://tzmo-global.com.pl>
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna; NIP 879-016-67-90
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Polska; tel. +48 56 612 39 00;
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy; KRS
nr 0000011286;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 2 640 000 zł.
[image: [TZMO]] <http://www.tzmo-global.com>

Załączniki

Pobierz list