Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniższego maila niniejszym udzielamy odpowiedzi na
skierowane do nas pytania.

*1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.*

Szpital nie zatrudnia dietetyka, korzystamy z usług specjalistycznej
firmy zewnętrznej, która w swoich strukturach zatrudnia dietetyków.
Firma cateringowa specjalizuje się w żywieniu pacjentów w lecznictwie
szpitalnym.

*
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*

Nie dotyczy

*
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?*

Tak. Niektórzy pacjenci, przewlekle chorzy po dużych zabiegach
operacyjnych z zaburzeniami wagi, w pakiecie świadczeń zdrowotnych mają
zawarte konsultacje i porady dietetyka. Pozostali pacjenci mogą
skorzystać z porad dietetyka na indywidualne życzenie.

*
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*

Cena całodziennego wyżywienia pacjenta wynosi 35 zł netto.

*
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?*

W umowie nie zawarto informacji o minimalnej kwocie/procencie
przeznaczonym na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

*
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.*

Szpital nie posiada kuchni szpitalnej. Korzystamy z usług firmy
zewnętrznej, która regularnie udostępnia jadłospisy wraz z alergenami i
wartościami odżywczymi.

*
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?*

Za bieżącą kontrolę temperatury posiłków oraz sposób zabezpieczenia
przewożonych posiłków odpowiada pielęgniarka pełniąca dyżur na oddziale.
Całościowy nadzór nad posiłkami w szpitalu pełni Naczelna Pielęgniarka

*
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?*

Za bieżącą kontrolę odpowiada pielęgniarka pełniąca dyżur na oddziale,
zgodnie z zaleceniami lekarza.

*
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?*

Firma cateringowa specjalizuje się w żywieniu pacjentów z lecznictwie
szpitalnym i w związku z tym zatrudnia zespół dietetyków.

*
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?*

Szpital ma opracowaną ankietę satysfakcji pacjenta oraz procedurę
zgłaszania skarg i wniosków, która obejmuje m.in. pytania z zakresu
jakości żywienia pacjentów. Posiadamy również opracowaną procedurę
nadzoru i zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Zatrucie pokarmowe jest
jednym z takich zdarzeń. W przypadku jego wystąpienia uruchamiana jest
odpowednia procedura.

*
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.*

Szpital rozpoczął działalność w listopadzie 2018 roku, od tego czasu nie
odnotowano żadnych skarg dotyczących niewłaściwego żywienia pacjentów.

*
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *

Szpital prowadzi działalność od listopada 2018 roku. W tych dwóch
miesiącach nie przeprowadzano szkolenia dla lekarzy a liczba pacjentów w
tym okresie była niewielka.

*
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*

Firma ceteringowa przy współpracy z zespołem dietetyków opracowała
wspólnie z zespołem naszego szpitala poniższe diety:

1. Dieta ogólna
2. Dieta niskotłuszczowa
3. Dieta lekkostrawna
4. Dieta cukrzycowa
5. Dieta specjalna np.: płynna, bez mleczna, nerkowa, wegańska,
wegetariańska

*
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*

Firma cateringowa jest wstanie zabezpieczyć każdy rodzaj diety.

*
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? *

Szpital ma możliwość zamówienia diety wegetariańskiej lub wegańskiej w
ramach umowy z firma cateringową.

*
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?*

Szpital ma możliwość podania doustnej suplementacji pokarmowej
wspomagającej powrót do zdrowia pacjenta, przez zamówienia zaleconych
specjalistycznych suplementów za pomocą działu Farmacji Szpitalnej.

Z poważaniem

*Aneta Sowińska*

Dyrektor Administracji/Członek Zarządu
Tel.: 602 454 025
Email: aneta.sowinska@neohospital.pl
<mailto:aneta.sowinska@neohospital.pl>

NEO HOSPITAL


*NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka
komandytowa*

ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków

KRS 0000748980, NIP: 7010859986, REGON: 381308576

*Niniejsza wiadomość oraz wszelkie dołączone do niej załączniki są
chronione prawnie, w szczególności są objęte tajemnicą korespondencji
oraz tajemnicą przedsiębiorstwa. Z uwagi na poufny charakter są one
przeznaczone wyłącznie do wglądu osób będących jej adresatami.
Udostępnianie, ujawnienie lub przetwarzanie w jakikolwiek sposób części
lub całości treści wiadomości przez osoby nieuprawnione jest zabronione,
m.in. pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli nie są Państwo
adresatem wiadomości, uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie o
tym fakcie nadawcy na adres e-mail: security@neohospital.pl, a następnie
usunięcie wiadomości wraz z wszystkimi przesłanymi z nią załącznikami
oraz nie ujawnianie osobom trzecim lub nie wykorzystywanie jej zawartości.*

W dniu 17.10.2019 o 10:34, sprawa-17122@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list