Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy na dzień 20 grudnia 2019 roku.

Z poważaniem

Martyna Ślusarczyk-Mulkowska

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Tel. 65 521 44 84

Załączniki

Pobierz list