Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 30.11.2019 r. wraz z załacznikami.
Z poważnieniem,

--
Anna Cieszkowska
podinspektor ds.
ochrony środowiska i rolnictwa
w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej
tel: 41 373 13 48
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Urząd
Gminy w Rudzie Malenieckiej. Klauzula informacyjna znajduje się na
stronie http://www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl/zalacznik/id/6020
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administratora".

Załączniki

Pobierz list