Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. żywienia w Centrum Medycznym Żelazna, w załączeniu przekazuję skan pisma z odpowiedzią.

Z poważaniem,

Hanna Mikołajczyk

Asystentka Zarządu

tel.: 22 25 59 800 centrala

tel.: 22 25 59 801 sekretariat

faks: 22 25 59 913

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

tel. 22 255 98 00

<mailto:szpital@szpitalzelazna.pl> szpital@szpitalzelazna.pl

www.szpitalzelazna.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-004) przy ul. Żelaznej 90. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej <https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/> https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/

CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000445779; Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, REGON 012103423, NIP 527-01-04-746.

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę

lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Dziękujemy

Załączniki

Pobierz list