Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa maila 16.11.2019 (odebrany i odczytany 18.11.2019 r.) poniżej podajemy wnioskowane przez Państwa informacje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Nasz podmiot zatrudnia dietetyka, który oferuje pacjentom komercyjne konsultacje dietetyczne. Zakres oferowanych usług:
1. Konsultacja dietetyka – pierwsza
2. Konsultacja dietetyka – kolejna
3. Konsultacja dietetyka z dietą
Dostępne są również powyższe konsultacje w wariancie online.

1. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Pacjenci przyjmowani są przez dietetyka na umówiony termin. Dziennie przyjmowanych jest średnio 5-6 pacjentów.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Tak, istnieje możliwość uzyskania odpłatnej indywidualnej porady dietetyka. Informacja o usługach dietetyka zamieszczona jest na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Średnia całościowa dzienna stawka żywieniowa wynosi:
Dorosły – 39,00 zł brutto
Dziecko – 29,00 zł brutto

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Tak, korzystamy z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Nasz podmiot nie posiada dokumentacji regulującej jakość produktów do przygotowania posiłków. Zostały opracowane specjalne diety skierowane do określonych grup pacjentów przebywających na oddziale. Kryterium opracowania każdej diety stanowią wskazania medyczne po przebytych zabiegach operacyjnych. Diety opracowane zostały przez dietetyka w ścisłej współpracy z lekarzami poszczególnych specjalności. Firma cateringowa zobowiązana jest do przygotowania posiłków ściśle według narzuconych diet.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?\
Posiłki odbierane są przez personel pielęgniarki przebywający na oddziale. Personel pielęgniarski przy odbiorze kontroluje zgodność posiłków z zamówieniem.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Nasz podmiot jest szpitalem jednego dnia, pacjent przebywa na oddziale zazwyczaj 1 dobę. Opracowane diety uwzględniają wielkość porcji (dziecko, dorosły).

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
W umowie nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Nasz podmiot ma opracowaną procedurę zgłaszania reklamacji przez pacjentów, dotyczących każdego aspektu realizacji usług medycznych. Jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitorowanie reklamacji od momentu jej wpłynięcia do momentu rozpatrzenia oraz za kontakt z pacjentami.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Nie wpłynęły dotychczas skargi dotyczące niewłaściwego żywienia bądź zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Lekarze poszczególnych specjalności współuczestniczyli w procesie opracowywania diet dla pacjentów i są z nimi zaznajomieni.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
W naszym podmiocie funkcjonuje 6 rodzajów diet opracowanych przez dietetyka klinicznego w ścisłej współpracy z lekarzami poszczególnych specjalności:
1. Dieta migdałkowa dla dzieci (miękka, półpłynna)
2. Dieta migdałkowa dla dorosłych (miękka, półpłynna)
3. Dieta standard dla dzieci
4. Dieta standard dla dorosłych
5. Dieta zmiksowana, płynna (dla pacjentów po operacjach szczękowych)
6. Dieta ścisła (dla pacjentek ginekologicznych)
Dodatkowe opcje:
1. Dieta bezmleczna
2. Dieta bezglutenowa
3. Dieta cukrzycowa
4. Dieta wegetariańska / wegańska
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Nasz podmiot jest w stanie zapewnić pacjentowi dietę wskazaną przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Tak, na życzenie pacjenta zapewniamy dietę wegetariańską lub wegańską.
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Tak, dostępne są odpowiednie preparaty (Nutridrink).
W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt.

Z poważaniem

Monika Cebula

Monika Cebula
Menedżer Operacyjny

kom.: +48 607 443 667
tel.: +48 71 323 63 11
fax.: +48 71 323 63 10
MCebula@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

[cid:MedicusClinic_70a9934e-8f00-453b-b70f-83623c28607a.jpg]

Medicus Sp. z o.o., Siedziba: 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000685093
NIP: 896-10-17-023. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. [cid:las_5ac7c076-b191-4be4-9515-84e486e593cc.jpg]

Załączniki

Pobierz list