Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego
Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 roku dotyczące Państwa
wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Leokadia Gałwa

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum

w Szczecinie

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin

tel. 91 48 55 275

{{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Informacja wynikająca z rozporządzenia ogólnego RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zasady
realizacji obowiązku informowania o danych osobowych dostępne są na stronie
internetowej Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie w zakładce
"Ochrona danych osobowych" .

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy
o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Załączniki