Proszę o informację dlaczego obwieszczenie z dn. 25.07.2019 nie zawierało godzin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych.

Krzysztof Wychowałek
--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list