Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższego e-maila dot. wniosku o udostępnienie informacji
publicznej wykonując zarządzenie Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Bytowie
poniżej przedstawiam żądane dane:

1. Obecny Prezes Wojciech Juszkiewicz

2. Poprzedni Prezes Aleksandra Szumińska

3. Rozpoczęcie kadencji 01.07.2012 r. zakończenie kadencji
30.06.2015 r.

4. W roku 2016 - 5 sędziów

2017 - 5 sędziów

2018 - 3 sędziów

5. Obsługę kadrową urzędników i innych pracowników prowadzi Sąd
Okręgowy w Słupsku

6. Nie było takich sędziów

7. Nie było awansów we wskazanych latach

8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016 r. - 931

w 2017 r.
- 843

w 2018 r.
- 804

9. Sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016 - 1673

w roku
2017 -1656

w roku
2018 -1552

10. Sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016 - 558

w roku
2017 - 419

w roku
2018 - 510

11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w
roku 2016 - 85,51%


w roku 2017 - 83,80%


w roku 2018 - 75,88%

12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw
w roku 2016 -43,53%


w roku 2017 - 83,10%


w roku 2018 - 60,14%

13. Sąd w 2016 roku nie prowadził statystyki dotyczącej liczby tomów dla
każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego

14. Sąd w 2018 roku nie prowadził statystyki dotyczącej liczby tomów dla
każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego.

Z poważaniem

Bożena Tokarczyk

Kierownik

Samodzielnej Sekcji Administracyjnej,

Sąd Rejonowy w Bytowie

tel. (59) 8228199; fax (59) 8223556

e-mail: <mailto:administracja@bytow.sr.gov.pl>
administracja@bytow.sr.gov.pl

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W
przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez
pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym
fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w
tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione

Sąd Rejonowy w Bytowie z siedzibą w Bytowie przy ul. Zamkowa 1, informuje,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Bytowie pod
adresem: <http://www.slupsk.so.gov.pl> www.bytow.sr.gov.pl -> Ochrona
Danych Osobowych."

Załączniki

Pobierz list