Witam, W odpowiedzi na przesłane przez Państwa pismo, udostępniam następujące informacje: 1. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk. 2. Na zatrudnionego dietetyka przypada 203 pacjentów. 3. Pacjenci są informowani przez personel pracujący na oddziałach (lekarze, pielęgniarki) o możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetycznej. Dietetyk uczestniczy również w codziennych obchodach lekarskich. 4. Koszt całodziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta wynosi 11,50 zł brutto. 5. Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W podpisanej umowie określono minimalną kwotę przeznaczoną na zakup składników użytych do przygotowania posiłków. 6. Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowywania posiłków. 7. Dietetyk codziennie kontroluje jakość dostarczanych posiłków (z wyłączeniem weekendów). 8. Codziennie opiekunowie medyczni/ pielęgniarki kontrolują ilość spożywanych pokarmów przez pacjentów. 9. Tak, określono wymóg zatrudnienia dietetyka. 10. W szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia (ankiety przeprowadzane wśród pacjentów, protokół dotyczący dostarczanych wadliwych produktów). Osoby odpowiedzialne za te skargi to pielęgniarka epidemiologiczna oraz dietetyk. 11. Ilość skarg: 9. 12. Lekarze w 2018 r. przechodzili szkolenia z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych. 13. Ilość diet stosowanych w szpitalu wynosi: 6 i jest to: dieta podstawowa, lekkostrawna, wątrobowo- wrzodowa, cukrzycowa oraz dieta małego dziecka. Źródła opracowania pochodzą z wiedzy lekarzy, dietetyka, literatury oraz artykułów medycznych. 14. Do tej pory nie zdarzyło się nie zapewnić odpowiedniej diety dla pacjentów przebywających w szpitalu.  15. Szpital zapewnia dietę wegetariańską oraz wegańską. 16. Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia.  Z wyrazami szacunku Justyna Tantała Dietetyk kliniczny SPZOZ Głubczyce

Pobierz list