Witam,

W odpowiedzi na maila o udostępnienie informacji publicznej informuję,
iż w okresie 01.07.2019 – 31.08.2019 na terenie gminy Radoszyce nie
odbyły się i nie były zaplanowane polowania zbiorowe. W związku z
powyższym Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach nie posiada dokumentacji
dotyczącej wyżej wymienionego zagadnienia.

Z poważaniem
Justyna Lis
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
tel. 413735083

Pobierz list